پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه پنجم دبستان (ابتدائی): خاک با ارزش

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها: 48 اسلاید توجه: جواب تمام فعالیت ها، فکر کنید، کاوشگری و ... با رنگ سبز داخل پاورپوینت آورده شده است. تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب د دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 10 , قسمت خاک با ارزش , درس دهم , علوم تجربی , پایه پنجم دبستان , کلاس پنجم ابتدائی

پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه پنجم دبستان (ابتدائی): کارها آسان می‌شود (2)

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها: 41 اسلاید توجه: جواب تمام فعالیت ها، فکر کنید، کاوشگری و ... با رنگ سبز داخل پاورپوینت آورده شده است. تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب د دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 9 , قسمت کارها آسان می‌شود (2) , درس نهم , علوم تجربی , پایه پنجم دبستان , کلاس پنجم ابتدائی

پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه پنجم دبستان (ابتدائی): کارها آسان می‌شود (1)

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها: 31 اسلاید توجه: جواب تمام فعالیت ها، فکر کنید، کاوشگری و ... با رنگ سبز داخل پاورپوینت آورده شده است. تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب د دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 8 , قسمت کارها آسان می‌شود (1) , درس هشتم , علوم تجربی , پایه پنجم دبستان , کلاس پنجم ابتدائی

پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه پنجم دبستان (ابتدائی): چه خبر؟ (2)

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها: 43 اسلاید توجه: جواب تمام فعالیت ها، فکر کنید، کاوشگری و ... با رنگ سبز داخل پاورپوینت آورده شده است. تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب د دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 7 , قسمت چه خبر (2) , درس هفتم , علوم تجربی , پایه پنجم دبستان , کلاس پنجم ابتدائی

پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه پنجم دبستان (ابتدائی): چه خبر؟ (1)

نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها: 51 اسلاید توجه: جواب تمام فعالیت ها، فکر کنید، کاوشگری و ... با رنگ سبز داخل پاورپوینت آورده شده است. تصویری از پاورپوینت: این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب د دانلود رایگان پاورپوینت , قابل ویرایش , درس 6 , قسمت چه خبر (1) , درس ششم , علوم تجربی , پایه پنجم دبستان , کلاس پنجم ابتدائی