تحقیق درباره ضريب ثابت فنر

تحقیق درباره ضريب ثابت فنر

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 4 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

وسايل آزمايش : گيره ، پايه ، انواع فنر ، انواع وزنه ، ترازو و يا نيرو سنج ، خط كش

شرح آزمايش : براي محاسبة ضريب ثابت يك فنر بايد بتوانيم رابطة اي داشته باشيم كه با استفاده از آن رابطه اندازه گيري هايي كه داشته ايم مقدار ثابت فنر را بدست آوريم به اين منظور اگر فنري به طول L مطابق شكل از گيره و پايه اي آويزان شود و سپس به انتهاي فنر وزنه اي به جرم M وصل كنيم در اين صورت طول فنر افزايش مي يابد و به قرار مي رسد . سپس فنر به حالت تعادل مي رسد در اين حالت تعادل مي توان گفت : نيروي وزن وزنه با نيروي كشساني فنر «نيروي باز دارنده» برابر است كه نيروي كشساني فنر از قانون هوك (FsKx) بدست مي آيد سپس مي توان نوشت :

كشساني فنر

در اين رابطه K ضريب ثابت فنر بوده و يكاي آن نيوتن بر فنر است و M جرم جسم بوده و يكاي آن Kg است و g شتاب گرانشي زمين بوده و يكاي آن بوده و x جابجايي طول فنر و يكاي آن متر است . طول اوليه و طول ثانوية فنر هستند . با يكاي متر .

ضريب ثابت فنر : به نيروي كه بر واحد طول فنر وارد مي شود ضريب ثابت فنر گويند .

نيروي كشساني (بازگرداننده) : نيرويي كه در برابر حركت جسم و تغيير حالت آن مخالفت مي كند .

نكتة (1) : در آزمايش جرم بر حسب گرم بدست مي آيد لذا لازم است اين مقدار را تقسيم بر 1000 كنيم تا جرم بر حسب Kg بدست آيد .

نكتة (2) : در آزمايش جابجايي طول فنر ها بر حسب cm بدست مي آيد لذا لازم است مقدار بدست آمده را بر 100 تقسيم كنيم تا بر حسب متر بدست آيد (kg,m در دستگاه SI وجود دارد)


تحقیق درباره ضریب ثابت فنر

ضریب ثابت فنر

ضریب ثابت

فنر

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال