پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر کیفیت تخم مرغ

پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر کیفیت تخم مرغ

(HPB)پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکسیکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد.DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت هایهدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغتست آزمایشگاهیاستحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ)برونشیت عفونیIBبیماری(نور مستقیم آفتاب و مصرف علوفه یا شناستفاده از آنتی بیوتیک ها
پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر کیفیت تخم مرغ

پاورپوینت آماده

تحقیق درسی

پاورپوینت آماده

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال