پروژه آماده: مدلسازي و تحليل و صحت سنجی یک اسلب بتنی در نرم افزار آباکوس

پروژه آماده: مدلسازي و تحليل و صحت سنجی یک اسلب بتنی در نرم افزار آباکوس

فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جدول‌ها ‌جفهرست شكل‌‌ها ‌دفصل 1 مدلسازي، تحليل و صحت سنجی 71 1 مقدمه 71 2 مراحل طراحي و تحليل اسلب بتنی 91 3 مرحله اول (مدل کردن) 101 3 1 قسمت sketch 111 4 مرحله دوم (مشخص کردن مواد) 131 5 مرحله سوم (اسمبلي کردن) 141 6 مرحله چهارم (طراحي مراحل حل step) 151 7 مرحله پنجم (مرحله بارگذاري) 161 8 مرحله ششم (مرحله المان بندي (مش بندي)) 181 9 مرحله هفتم (حل) 201 10 مشاهده نتايج 201 11 صحت سنجی 21
پروژه آماده: مدلسازي و تحليل و صحت سنجی یک اسلب بتنی در نرم افزار آباکوس

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال