بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لینده

بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لینده1. رانندگان ليفتراك بايستی دارای گواهينامه ويژه رانندگی باشند.2. سرعت راننده ليفتراك بايد با وضعيت جاده، علايم ميدان ديد و باد متناسب باشد.3. هميشه در حالی كه شاخك ها را در پايين ترين ارتفاع ممكن (10 الی 15 سانتيمتر) از زمين قرار داده ايد رانندگی كنيد.4. هرگز از حداكثر ظرفيت مجاز بالابری تجاوز نكنيد اگر از اين مقدار بار تجاوز كنيد قطعات ليفتراك صدمه ديده و برای اپراتور مخاطره آميز است.5. زمانی كه بار را در ارتفاع می بريد، با سرعت دور نزنيد.6. با ليفتراك مسافر حمل نكنيد.7. هر چه بار را بيشتر بالا ببريد ظرفيت بار زدن كاهش می يابد.8. گرداندن فرمان در زمانی كه ليفتراك ايستاده است باعث صدمه زدن به سيستم فرمان و سايش لاستيك ها می شود. لذا در حالی كه ليفتراك شما ايستاده است از گرداندن فرمان خودداری كنيد.9. هرگز از ترمز معيوب استفاده نكنيد.10. جهت پارك ليفتراك اقدامات زير را انجام دهيد:الف) در محل های تعيين شده پارك نماييد.ب ) ترمز دستی را بكشيد.ج ) دكل را به سمت جلو بخوابانيد و شاخك ها را پايين آوريد.د ) دنده ها را درگير كنيد.ه ) موتور را خاموش كنيد و سويچ را بيرون آوريد.11. ليفتراك رابه عنوان بالابر استفاده نكنيد :شرايط استفاده از ليفتراك بالابر به شرح ذيل است:الف) بر روی شاخك ها بايستی سبد تعبيه و نصب گردد.ب) ارتفاع ديواره سبد بايد حدود 1 متر باشد.ج) مجموع وزن جعبه و شخص و وسايل موجود از 50% ظرفيت بالابر ليفتراك تجاوزنكند.د) ليفتراك را در محل صاف و هموار و محكم قرار دهند.ه) آموزش راننده كافی باشد.و) در حالی كه سبد بالاست ليفتراك حركت ننمايد.12. در موقع استفاده از پالت به نكات زير توجه كنيد :الف) شاخك ها بايد موازی باشند تا به اندازه كافی درون پالت ها جای گيرند.ب) از تمام طول شاخك ها استفاده كنيد، پالت در نوك شاخك، گير نكند.ج) شاخك ها اگر كوتاه باشند می توان از شاخك های اضافه شونده استفاده كرد، به شرطی كه طول آنها بيشتر از 50% شاخك اصلی نباشد.د ) پالت را روی زمين نا صاف قرار ندهيد زيرا پالت می شكند.13. در ليفتراك های برقی، باطری ها به مرور زمان دشارژ شده و نياز هست كه توسط شارژ كننده مجددا قابل استفاده گردد. توجه كنيد كه :الف) شارژ بيش از حد و بد باطری عمر آن را را كم می كند.ب) باطری ها را قبل از شارژ كردن با آب مقطر پر كنيد.ج) باطری را كاملا پر نكنيد.ى) باطری را تميز و خشك نگه داريد.


بررسی دستور العمل های ايمنی در كار با ليفتراك و مروری بر عیب یابی لیفتراک های لینده

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال