پروپوزال طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام

پروپوزال طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام

پروپوزال طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام

دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام
تعداد صفحه: 27صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...
پروپوزال مدیریت بازرگانی

طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام
مقدمه
از قرن هفدهم پذیرش خواست¬ها و نیازهای مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید محصولات مطرح شد. به طوری که با آغاز این قرن روحیه تضاد بین خریدار و فروشنده به تدریج به ایده خدمت کردن و کسب رضایت مشتری تبدیل شده و شعار «همیشه حق با مشتری است» تبلور این دیدگاه است (شفیعا،1383).
از اواسط قرن بیستم نیز مشتری، نیازهای مشتری و رضایت مشتری بعنوان نقطه تمرکز سازمان¬ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در این رویکرد، تعالی،خلق ارزش های مطلوب مشتری است و سازمان¬های متعالی آنهایی هستند که مشتریان خود را شناخته و به خوبی درک می کنند.
این شناخت تا کنون اغلب بر اساس دیدگاه¬های ماتریالیستی خصوصا اومانیسم و لیبرالیسم تئوریزه شده است و با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی که در سطوح مفروضات، مبانی و غایات با نگاه اومانیسم غربی در تعارض و تضاد است، لازم است از زاویه نگاه اسلام به انسان و به تبع آن مشتری این موضوع (نیازهای انسان و چگونگی تامین آن) تبیین شود.

1.2. بیان مساله
از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه¬های علوم اجتماعی است و از آنجاییکه بحث انسان¬شناسی و شناخت انسان ارتباط تنگاتنگ با مدیریت دارد، باید دانست که این بحث در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی¬ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی¬شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می¬شود. در مکتب لیبرالیسم، انسان¬محوری تا حد انکار خدا پیش می رود اما در مکتب اسلام انسان، فطرتی خداجو دارد و خداوند از روح خود در او دمیده است.

پروپوزال طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام

پروپوزال

طراحي الگوی مؤلفه های فطری مشتری مداری از دیدگاه اسلام

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال