مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری

مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری

مقدمه بخش اول : مبانی نظری تحقیق 2 - 2 - 1 - مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری 2 - 2 - 1 - 1 - تعریف محافظه کاری 2 - 2 - 1 - 2 - اریب رفتاری محافظه کاری 2 - 2 - 1 - 3 - طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله 2 - 2 - 1 - 4 - تفاسیر محافظه کاری 2 - 2 - 1 - 4 - 1 - تفسیر قراردادی 2 - 2 - 1 - 4 - 2 - تفسیر دعاوی قضایی 2 - 2 - 1 - 4 - 3 - تفسیر مالیاتی 2 - 2 - 1 - 4 - 4 - تفسیر قانونگذاری 2 - 2 - 1 - 5 - انتقاد از محافظه کاری 2 - 2 - 1 - 5 - 1 - نا اعتمادی 2 - 2 - 1 - 5 - 2 - پنهان کاری 2 - 2 - 1 - 5 - 3 - نفی اصول حسابداری 2 - 2 - 1 - 5 - 4 - سوگیری 2 - 2 - 1 - 5 - 5 - امر ذهنی 2 - 2 - 1 - 6 - دفاع از محافظه کاری 2 - 2 - 2 - مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی 2 - 2 - 2 - 1 - تعریف ورشکستگی 2 - 2 - 2 - 2 - ماهیت ورشکستگی 2 - 2 - 2 - 3 - دلایل ورشکستگی 2 - 2 - 2 - 4 - مراحل ورشکستگی 2 - 2 - 3 - بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 2 - 2 - 4 - بررسی قانون ورشکستگی در ایران بخش دوم : پیشینه تحقیق 2 - 3 - 1 - تحقیقات خارجی 2 - 3 - 2 - تحقیقات داخلی 2 - 1 مقدمه رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی که در این تحقیق بررسی شده توسط تحقیقات اخیر به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش های اطلاعاتی آن آگاهی داده شده است . آنها استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی ، افزایش ذخایر و کاهش هزینه های آژانس می شود و افزون بر آن محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی از عملیات ها با تحریک اصلاحات بیشتر از شرکای تجاری و کاهش اختلال سرمایه گذاری می شود . این ویژگی های افزایش نقدینگی محافظه کاری باید برای کاهش خطر ورشکستگی همزمان و آینده ایجاد شوند که اساساً شرایط ناکارآمدی نقدینگی است . همچنین شواهد اخیر نشان می دهند که محافظه کاری باعث کاهش ناهمگونی اطلاعات و عدم قطعیت با گزارشات خوشبینانه از

مبانی نظری و پیشینه محافظه کاری

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال