مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management

مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Managementفهرست

سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت

سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت

آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمركز بر EFQM

آشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر

تجزیه و تحلیل شکاف(Gap Analysis)

ابزارهای كنترل كیفیت آماری (SQC)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

مدیریت

کیفیت

فراگیر

Total Quality Management

سیر تحول مفاهیم و نگرشهای کیفیت

سیر تحول استانداردهای مدیریت کیفیت

آشنایی با مدلهای تعالی سازمانی با تمركز بر EFQM

آشنایی با برخی از ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر

تجزیه و تحلیل شکاف(Gap Analysis)

ابزارهای كنترل كیفیت آماری (SQC)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال